Fred Vonk

Muziek!

Wie ben ik?

Fred Vonk werd in 1954 te Zaandam geboren.

In 1961 verhuisde hij naar Hilversum, waar hij tijdens de laatste jaren van de basisschool harmonium-les kreeg van zijn leraar Wim van der Hoeven. Deze besloot al snel dat hij niet veel meer kon toevoegen aan de ontwikkeling en zo kreeg hij aan het Hilversums Muzieklyceum orgelles van Wim J.van der Hoeven, die toen gerespecteerd organist was van de Jacobikerk te Utrecht.

“Reeds dadelijk valt ons op, tijdens het orgelvoorspel, dat ook de Utrechtse Jacobi-kerk een uitmuntend organist bezit in den heer Wim van der Hoeven. Dat doet een muziekminnend kerkganger goed.” [Citaat uit Van der Stoep D. en Felderhof, H.H. (1941, p. 125) . In den houten broek. ’s-Gravenhage: Uitg. D.A. Daamen’s  Uitgeversmaatschappij N.V.] 

       

Na een verhuizing naar Waalwijk werd de orgelstudie voortgezet bij Anton van Kalmthout aan de Waalwijkse Muziekschool. Anton van Kalmthout (1941-2014) was destijds organist in Breda en hij bespeelde later het orgel in de Achelse Kluis. Als voorbereiding op de studie aan het Brabants Conservatorium kreeg hij pianoles (en af en toe ook orgel) van Bram Beekman.

In 1974 begon de orgelstudie aan het Brabants Conservatorium bij Maurice Pirenne. Daarnaast volgde hij Schoolmuziek. In 1979 werd het laatste afgesloten en in 1980 volgde het eindexamen Orgel-B met een openbare presentatie in de Grote Kerk te Breda met de volgende werken:

   

J.P. Sweelinck – Ich ruf’zu dir Herr Jesu Christ

J.S. Bach – Trio in Es

J.S. Bach – Preludium en Fuga in G

S.Karg-Elert – Symphonisch Choral Jesu meine Freude

J. van Amelsvoort – Toccata e Fuga Vexilla Regis

      

In de loop der jaren volgden concerten vooral in de omgeving van Waalwijk, Eindhoven, in Duitsland en Slowakije, een radio-opname voor de N.C.R.V. met werken van zijn goede vriend Jos van Amelsvoort.

Van 1986 tot 2001 was hij koorleider van de Eindhovense Studenten Kapel. Hij is tevens mede - oprichter en bestuurslid geweest van diverse Orgelstichtingen in Noord-Brabant.

Van 2001 tot 2013  was hij als organist – dirigent, naast Ruud Huijbregts, werkzaam aan  de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven.

Sinds 2021 bespeelt hij regelmatig het orgel bij de Remonstrantse Gemeente Eindhoven.

    

Docent

 

In 1985 startte Fred Vonk de studie Theologie aan de Leergangen te Tilburg; deze studie werd, na een overstap naar de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg, in 1995 doctoraal afgerond.

 

Fred Vonk werkte als docent muziek aan het Eindhovens Protestants Lyceum (1979-1981),  het Willem van Oranje College te Waalwijk (1981-1995) en aan de Chr. Opleidingsschool voor Kleuterleid(st)ers en de Chr. Pabo te Eindhoven (1980-1985).

Vanaf 1985 tot 1 januari 2020 was hij docent Godsdienst / Levensbeschouwing en Godsdienstige Vorming, inclusief geestelijke stromingen, en docent Onderzoek aan de Fontys Hogeschool Kind & Educatie PABO Eindhoven.

Als docent Nieuwe Testament en Liturgiek was hij van 1996-2001 werkzaam aan de cursus Thelogische Vorming voor Gemeenteleden te Eindhoven.

    

Auteur

 

Naast vele artikelen over kerkmuziek in verschillende plaatselijke kerkbladen publiceerde Fred Vonk enkele artikelen in “Het Orgel” en “Mens en Melodie” over en rond de componist Jos van Amelsvoort.

 

In 1986 en 1988 werd “Orgels en Organisten in de N.H.Kerk te Waalwijk” als brochure / boek uitgegeven in eigen beheer. De geschiedenis van het huidige orgel, dat in 1822 door Cornelis van Oeckelen werd gebouwd, wordt hierin beschreven, evenals de geschiedenis van het orgel dat vóór het huidige orgel in de kerk aanwezig was en de latere lotgevallen van het Van Oeckelen - orgel.

De kas van het eerste orgel van de Ned. Herv. Kerk te Waalwijk, gemaakt door Hendrik Metzker, werd dankzij de research van Frans Jespers  terug gevonden in het nabij gelegen dorp Heesbeen (bij Heusden).

    

“Begrippenstrijd in het godsdienstonderwijs?” - artikel in Voorwerk, maart 1994

  

“David. Altijd hetzelfde liedje” Voorwerk, november 1997

  

Componist

 

Fred Vonk schreef vele bewerkingen van gezangen en psalmen voor koor en orgel. Ook schreef hij vele liederen, waaronder ook liederen met tekst van Huub Oosterhuis en Geurt Baerends.

 

Hij schreef voor een amateur - strijkkwartet een driedelig werk en vele stukken voor fluit, hobo en piano.

Voor het koor Capella Vesperale schreef hij enkele niet-uitgegeven gebedszettingen voor de vespers in de Stadskerk St. Cathrien. Hij schreef ook diverse anthems en motetten.

   

Het motet ter ere van St. Catharina, dat geschreven werd voor de uitvoering op 25 november 2005, werd later verschillende keren uitgevoerd. Het werk is geschreven op een Latijnse tekst van Jodocus Gall von Rufach uit de 15 e eeuw, dat door Michel Besnard werd terug gevonden in de Augustijnse bibliotheek te Eindhoven. Het motet is geschreven voor koor, orgel en koperblazers.

 

Vanaf 2014 worden werken van Fred Vonk uitgegeven door de Duitse uitgeverij Edition Ferrimontana (www.ferrimontana.de) .